ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป สสจ.พัทลุง
 

 

 

 

ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   

ประชาสัมพันธ์

  ธรรมดาสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
  มีต่อ...  
  เวียนศาลากลาง  
  มีต่อ...  
  ทะเบียนส่งกลุ่มงาน  
  มีต่อ...  
  ส่งอำเภอ สสอ.,รพช.  
  มีต่อ...  
  คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
  มีต่อ...  
  หนังสือรับรอง  
  มีต่อ...  
  ส่งเวียน สสอ.,รพช.  
  มีต่อ...  
  คำสั่ง สสอ.,รพช.  
  มีต่อ...  
  ส่งธรรมดา สสอ.,รพช.  
  มีต่อ...  
  ธรรมดาศาลากลาง  
  มีต่อ...  
  เวียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
  มีต่อ...  
  หนังสือทั่วไป  
  มีต่อ...  
  ทดสอบ  
  มีต่อ...  
Version 2.3.0.20210104.132431 Ministry of Public Health. All rights reserved.